کتاب‌هانوشتاری

پرسش و پاسخهای‌های شفاهی ايمان مسيحی

shorter-catechism

(مطابق با پرسش و پاسخهای معمول در کليساهای اصلاح شده و شورايی)
مترجم: کشيش فريبرز خندانی

 

این کتاب با اجازه Parsa Trust است. (www.parsaweb.org)

دکمه بازگشت به بالا