تالار گفتمان

نگاهی به صلیب و کفاره – قسمت سوم

موضوع : در باب صلیب برادران ادوین آبنوس و نیما علیزاده

بیشتر بدانیم »

نگاهی به صلیب و کفاره – قسمت دوم

موضوع : در باب صلیب برادران ادوین آبنوس و نیما علیزاده

بیشتر بدانیم »

نگاهی به صلیب و کفاره – قسمت اول

موضوع : در باب صلیب برادران ادوین آبنوس و نیما علیزاده

بیشتر بدانیم »

گفتگو با فیلیپ جِنسِن – بخش یازدهم (بخش آخر)

موضوع : مسیح چه نوع انجیلی را بشارت داد؟ انجیل کامیابی و رفاه یا …!؟

بیشتر بدانیم »

گفتگو با فیلیپ جِنسِن – بخش دهم

موضوع : مهمترین کار برای مسیحی چیست؟

بیشتر بدانیم »

گفتگو با فیلیپ جِنسِن – بخش نهم

موضوع : برگزیدگی و گزینش الهی در مسیحیت

بیشتر بدانیم »

گفتگو با فیلیپ جِنسِن – بخش هشتم

موضوع : اخراج ارواح و سخن به زبانها

بیشتر بدانیم »

گفتگو با فیلیپ جِنسِن – بخش هفتم

موضوع : اگر مسیح امروز کلیسا داشت جز چه شاخه ای بود؟

بیشتر بدانیم »

گفتگو با فیلیپ جِنسِن – بخش ششم

موضوع : پول و مسیحیت

بیشتر بدانیم »

گفتگو با فیلیپ جِنسِن – بخش پنجم

موضوع : چطور می شود از نجات مطمئن بود؟

بیشتر بدانیم »
دکمه بازگشت به بالا