موعظه

هدایای مالی در مسیحیت – قسمت اول

(موعظات موضوعی) واعظ: شبان نیما علیزاده

بیشتر بدانیم »

هدایای مالی در مسیحیت – قسمت دوم

(موعظات موضوعی) واعظ: شبان نیما علیزاده

بیشتر بدانیم »

ویژه برنامه رستاخیز

بیشتر بدانیم »
دکمه بازگشت به بالا