مزامیر

مزمور ۱:۸۲-۴

مزمور ۱:۸۲-۴

بینوایان و یتیمان را دادرسی کنید مزمور آساف. خدا در شورای الهی در جایگاه خود قرار گرفته،در میان ’خدایان‘ داوری…
مزمور ۱:۲۶-۵

مزمور ۱:۲۶-۵

خداوندا، حکم بر برائتم ده مزمور داوود. خداوندا، حکم بر برائتم ده،زیرا که من در صداقت خویش گام برداشته‌ام،و بی‌تزلزل…
مزمور ۱:۸۷-۷

مزمور ۱:۸۷-۷

شهری که او بنیان نهاده بر کوه مقدس واقع است؛ خداوند دروازه‌های صَهیون را دوست می‌دارد، بیش از همۀ مسکنهای…
مزمور ۱:۲۷-۴

مزمور ۱:۲۷-۴

خداوند نور و نجات من استمزمور داوود. خداوند نور من و نجات من است؛از که بترسم؟خداوند پناهگاه جان من است؛از…
دکمه بازگشت به بالا