آیا کلمه تعمید همه جا به معنی غوطه ور شدن است؟

  در بین خیلی از مسیحیان بخصوص مسیحیان ایرانی این باور وجود دارد که کلمه تعمید در کتاب مقدس به معنی…

  مزمور ۱:۸۷-۷

  شهری که او بنیان نهاده بر کوه مقدس واقع است؛ خداوند دروازه‌های صَهیون را دوست می‌دارد، بیش از همۀ مسکنهای…

  اتاق مکاشفه

  گزیده‌ها

  1

  چون نمی دانی قضاوت نکن

  02:57
  2

  در همه حال دعا کنید

  06:26
  3

  در ضعف به خدا پناه ببر

  02:07
  4

  چرا باید حقیقت را گفت؟

  03:52
  5

  مَرگ مرگ

  02:01
  6

  انجیل به روایت مرقس - جلسه ششم

  40:20
  7

  بررسی عهد عتیق - مقدمه‌ای بر انبیای پیشین

  40:25
  دکمه بازگشت به بالا