کفاره چیست؟ (مقاله نویسی مکاشفه)

  دراین مقاله به فیض خداوند سعی خواهد شد که واژه کفاره و مفاهیم و نیز نتایج آن را در مسیحیت…

  پنچ دلیل که چرا پاک‌دینان خیلی شاد بودند

  Joel Beeke – جول بیکی دربارۀ پاک‌دینان[۱] مطالب زیادی شنیده‌اید. پاک‌دینان اغلب به این متهم شدند که از شادی هراسان…

  اعتقادنامه‌ها

  مسیحیان، ایماندارانی معترف هستند. ما معترف به حقایقی هستیم که خداوند آنها را بر ما در کلام خود آشکار کرده…

  اتاق مکاشفه

  گزیده‌ها

  1

  چون نمی دانی قضاوت نکن

  02:57
  2

  در همه حال دعا کنید

  06:26
  3

  در ضعف به خدا پناه ببر

  02:07
  4

  چرا باید حقیقت را گفت؟

  03:52
  5

  مَرگ مرگ

  02:01
  6

  انجیل به روایت مرقس - جلسه ششم

  40:20
  7

  بررسی عهد عتیق - مقدمه‌ای بر انبیای پیشین

  40:25
  دکمه بازگشت به بالا